TARIEVEN PER
1 JANUARI 2024

Summum Nec Metuas Diem Nec Optes

De laatste dag moet men noch vrezen noch begeren

Vasthouden

In iedere traan van verdriet, glinstert een mooie herinnering. Afscheid nemen is niet loslaten. Het is een andere manier
van vasthouden.

Moed

“Al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen gevaar, want u bent bij mij, uw stok en uw staf, zij geven mij moed.”
Psalm 23:4