Rondleiding RK begraafplaats Reeweg Oost

U bent van harte welkom voor een rondleiding op de RK begraafplaats Reeweg Oost, Dordrecht

Op woensdag 28 juni om 10.00 uur bent u welkom voor een rondleiding over de enige volledig Rooms-katholieke begraafplaats in Dordrecht aan de Reeweg Oost 118.

U wordt verwelkomd door de voorzitter van het bestuur van de begraafplaats, de heer Leon Peeters. Hij zal u iets vertellen over de geschiedenis van deze begraafplaats.

De heer Frans van Herwijnen, geestelijk verzorger van Zorgcentrum De Merwelanden, vertelt over doodbewustzijn, waarin hij zal toelichten dat je hierin drie visies op de dood kunt onderkennen: de traditionele visie op de dood (vanuit de religieuze traditie, waarin het geestelijke de autoriteit is en sterven een publiek karakter heeft); de moderne visie op de dood (waarbij religie meer een privé-karakter heeft en de arts de autoriteit is, de levensduur kan worden verlengd en sterven meer een verborgen karakter heeft); en tot slot de postmoderne visie op de dood (waarbij sterven volledig privé is en de autoriteit bij de stervende ligt die over zijn of haar eigen lot beslist, waarin ook het euthanasie-vraagstuk een grote rol speelt).

Diaken Franck Baggen van de Theresia van Avila-parochie vertelt iets over de christelijke visie op dood en eeuwig leven. In de Bijbel zie je een interessante verschuiving in het omgaan met de dood en het idee van eeuwig leven. Waar bijvoorbeeld Psalm 88 nog de vraagt stelt: “Doet Gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om U te loven?”, lees je in de boeken Makkabeeën dat er al voor de overledenen wordt gebeden (2 Makk. 12). Jezus spreekt heel duidelijk over eeuwig leven, als Hij zijn Vader de God van Abraham, Isaak en Jacob noemt en daarmee aangeeft dat God een God van levenden is en niet van doden (Marc. 12, 26-27). In de huidige seculiere cultuur is de notie van eeuwig leven aan het verdwijnen, waarin alles draait om ‘matter and motion’: alles wat er is, is materie en beweging (verandering). In de dood stopt dat alles en blijft er niet meer over.

Aansluitend is er een rondleiding over de begraafplaats en zullen u een aantal bijzondere graven getoond worden. Deze ochtend begint om 10.00 uur en zal om 12.00 zijn afgelopen. Er wordt koffie en thee geserveerd en toiletten zijn aanwezig. Van harte welkom!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan