Rondleiding RK begraafplaats Reeweg Oost

Op woensdag 28 juni vond een rondleiding plaats over onze Rooms-katholieke begraafplaats. De voorzitter van het bestuur van de begraafplaats, de heer Leon Peeters, heette iedereen welkom. Hij vertelde over de geschiedenis van deze begraafplaats.

De heer Frans van Herwijnen, geestelijk verzorger van Zorgcentrum De Merwelanden, vertelde over doodbewustzijn, waarin hij toelichtte dat je hierin drie visies op de dood kunt onderkennen: de traditionele visie op de dood (vanuit de religieuze traditie, waarin het geestelijke de autoriteit is en sterven een publiek karakter heeft); de moderne visie op de dood (waarbij religie meer een privé-karakter heeft en de arts de autoriteit is, de levensduur kan worden verlengd en sterven meer een verborgen karakter heeft); en tot slot de postmoderne visie op de dood (waarbij sterven volledig privé is en de autoriteit bij de stervende ligt die over zijn of haar eigen lot beslist, waarin ook het euthanasie-vraagstuk een grote rol speelt).

Diaken Franck Baggen van de Theresia van Avila-parochie vertelde over de christelijke visie op dood en eeuwig leven. In de Bijbel zie je een interessante verschuiving in het omgaan met de dood en het idee van eeuwig leven. Waar bijvoorbeeld Psalm 88 nog de vraagt stelt: “Doet Gij wonderen voor wie gestorven zijn? Staan er doden op om U te loven?”, lees je in de boeken Makkabeeën dat er al voor de overledenen wordt gebeden (2 Makk. 12). Jezus spreekt heel duidelijk over eeuwig leven, als Hij zijn Vader de God van Abraham, Isaak en Jacob noemt en daarmee aangeeft dat God een God van levenden is en niet van doden (Marc. 12, 26-27). In de huidige seculiere cultuur is de notie van eeuwig leven aan het verdwijnen, waarin alles draait om ‘matter and motion’: alles wat er is, is materie en beweging (verandering). In de dood stopt dat alles en blijft er niet meer over.
Aansluitend was er een rondleiding over de begraafplaats en werden een aantal bijzondere graven getoond.

We zijn voornemens om in 2025 weer een dergelijke rondleiding te organiseren. U wordt hierover tijdig bericht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.
Accepteer de voorwaarden om door te gaan