Rooms Katholieke Begraafplaats Dordrecht

Rusten in Gewijde Aarde

Het huis van God kent vele kamers voor evenzovele mensen met ieder hun eigen gedachten, gevoelens, belevingswereld. Zo ook deze begraafplaats, waar een ieder zijn of haar eigen invulling kan geven aan gemis, droefenis, aan achting, waardering en respect.

De Rooms Katholieke Begraafplaats Dordrecht is kleinschalig en klantvriendelijk. Er is persoonlijke aandacht voor de wensen van de mensen die hier begraven willen worden. Ook voor de nabestaanden is er de grootste zorg.

Voor de Rooms Katholieken is het een gedenkwaardige begraafplaats, maar ook is er plaats voor andersgezinden.

Een rustige en serene plek waar een ieder troost vindt.