Grafrechten en onderhoudsrechten

Informatie over Grafrechten en Onderhoudsrechten

Grafrechten geven recht op het gebruik (C-graven) van een bepaalde plek of aankoop van een graf (A-graven/D-graven).

Hiernaast worden ook onderhoudsrechten in rekening gebracht. Dit is een verplichte bijdrage voor het algemeen onderhoud van de begraafplaats, te weten onderhoud van paden, groenvoorziening, bomen etc.
Het betreft dus niet een onderhoudsbijdrage voor de door u gekozen plek.

Ad Perpetuam Rei Memoriam

Ter Eeuwiger Nagedachtenis

Terra consecrata

“Sepultus in terra consecrata”: begraven worden in gewijde grond. Begraven van de doden is één van de zeven werken van barmhartigheid.

grafrechten en onderhoudsrechten

Begraven

Van oudsher werden katholieke gelovigen begraven in en rond de kerk. Later op speciaal daartoe ingerichte begraafplaatsen, zoals de Rooms Katholieke Begraafplaats Dordrecht.